TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ deneme sınavı 4

1.       Bir şeyin ya da bir olayın özelliğini tanımlayan kavrama ne ad verilir?
A)     Teknoloji
B)     Bilgi
C)     İlim
D)     Seçenek
E)     Veri

2.       Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin aşamalarından değildir?
A)     Kopyalama
B)     Özetleme
C)     Sıralama
D)     Sınama
E)     Kaydetme

3.       Ana belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A)     İşlemci
B)     Ana Bellek
C)     Rassal Erişimli Bellek
D)     Salt Okunur Bellek
E)     Mouse

4.       Bilgisayar belleklerinde kullanılan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)     CPU
B)     BAYT
C)     ROM
D)     GİGAHERTZ
E)     HERTZ

5.       Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A)     Bilgisayar Programı
B)     İşletim Sistemi
C)     Yazılım
D)     Bellek
E)     Donanım

6.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?
A)     Bellek
B)     Donanım
C)     Program
D)     İşlemci
E)     Yazıcı

7.       Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan birimdir?
A)     Bilgi Teknolojileri
B)     Monitör
C)     Uygulama Yazılımı
D)     Kullanıcı Arayüzü
E)     Dosya Sistemi


8.       Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sis-teminde bir kitaplığın raflarına benze-tilebilir?
A)     Alt klasörler
B)     Klavye
C)     Bellek
D)     Sürücüler
E)     Sabit disk

9.       MS Word’de metnin istenilen dilde yazması için kullanılan komut hangi menü grubunun içersinde yer alır?
A)     Araçlar
B)     Görünüm
C)     Biçim
D)     Ekle
E)     Düzen

10.   Kısa yolu, biçimlendirme araç çubuğunda bulunan ve Excel'e özgü olan; seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı nedir?
A)     Oran biçimi
B)     Ekle
C)     Ekle, azalt
D)     Virgül biçimi
E)     Yüzde ekle

11.   Sunu programında slayt içerisine herhangi bir metin eklemek için hangi  menü kullanılır?
A)     Dosya
B)     Düzen
C)     Biçim   
D)     Ekle
E)     Araçlar

12.   Hazırlanan slaytları tam ekran gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Normal görünüm
B)     Ana hat görünümü
C)     Slayt gösterimi görünümü
D)     Slayt sıralayıcısı görünümü
E)     Asıl slayt görünümü

13.   Bir fotoğrafta değişiklik yapmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A)     Piksel tabanlı
B)     Vektör tabanlı
C)     Fotoğraf tabanlı
D)     Çizim programı
E)     Görsel program

14.   Aşağıdakilerden hangisi çizgiler, daireler, dikdörtgenler gibi farklı şekillerin bir araya gelmesi ile oluşan görsellerin genel yapısını tanımlamada kullanılan kavramdır?
A)     Piksel Tabanlı
B)     Görsel Tabanlı
C)     Vektör Tabanlı
D)     Çizim Programı
E)     Paint

15.   Piksel tabanlı görsellerin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Paint
B)     Adobe Photoshop
C)     Corel Photo
D)     Bitmap
E)     Görüntü düzenleyici

16.   Veri tabanlarını meydana getiren unsurlara ne ad verilir?
A)     Veri
B)     Tablo
C)     Alan
D)     Kayıt
E)     Sorgu

17.   Aşağıdakilerden hangisi, bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?
A)     Hücre
B)     Raporlama
C)     Derleme
D)     Tasarım
E)     Kayıt


18.   Aşağıdakilerden hangisi alanlar için bir veri türü   değildir?
A)     Metin
B)     Sayı
C)     Tarih/saat
D)     Paragraf
E)     Evet/hayır

19.   Bilgisayarın bir diğerine göndermek istediği mesajları, fiziksel olarak iletim ortamına uygun şekle aşağıdakilerden hangisi getirir?
A)     İletim ortamı
B)     Arayüz donanımı
C)     İletim yöntemi
D)     Ağ dosya sunucusu
E)     Ağ yöneticisi

20.    I - hava
 II -  fiber-optik kablo
 III -  bakır kablo

Yukarıda verilen ortamlardan hangileri “ışık” yöntemini kullanır?
A)     Yalnız I
B)     Yalnız II
C)     I ve II
D)     I ve III
E)     I, II ve III

21.   Aşağıdakilerden hangisi, bir geniş alan ağında bütün haberleşmenin toplandığı merkezdir?
A)     Yönlendirici
B)     Omurga
C)     Geniş Alan Ağı
D)     Ağ Topolojisi
E)     Ağ İşletim Sistemi

22.   İnternette bilgisayarların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları ortak dile ne ad verilir?
A)     Proxy
B)     Ağ protokolü
C)     TCP/IP
D)     Java
E)     İnternet izleyicisi

23.   Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ismi olamaz?
A)     www.tasari.com.tr
B)     www.eskişehir.net
C)     www.boun.edu.tr
D)     www.milliyet.com.tr
E)     ftp.acikogretim.edu.tr

24.   Aşağıdakilerden hangisi, İnternet sunucularından  biri değildir?
A)     WWW
B)     FTP
C)     Güvenlik Sunucusu
D)     DNS Sunucusu
E)     IP Sunucusu

25.   Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları İnternet  sayfasındaki bilgiler, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)     Tablo
B)     Sabit içerik
C)     Değişken içerik
D)     Canlı görüntü
E)     Sayısal bilgi


26.   Elektronik posta adresinde yer alan simge aşağıdakilerden hangisidir?
A)     #
B)     &
C)     @
D)     ?
E)     *


27.   Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta gönderebilmek için gereklidir?
A)     Elektronik posta hesabı
B)     Arama motoru
C)     Haber gurupları
D)     ftp
E)     telnet


28.   Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanındaymış gibi kullanmayı sağlayan sistem, aşağıdakilerden hangisi-dir?
A)     Yönlendirici
B)     İnternet
C)     Telnet
D)     Arama motorları
E)     Web rehberleri


29.   
               
            Yukarıdaki akış şeması sembolü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)     Süreç
B)     Belge
C)     Sabit disk
D)     Manyetik teyp
E)     Girdi çıktı
30.   Aşağıdaki şekillerden hangisi akış şemalarında süreci ifade eder?

 
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ deneme 4. cevap anahtarı

1.     B     -
 2.     A     -
 3.     D     -
 4.     B     -
 5.     B     -
 6.     C     -
 7.     D     -
 8.     A     -
 9.     A     -
 10.     C     -
 11.     D     -
 12.     C     -
 13.     A     -
 14.     C     -
 15.     D     -
 16.     B     -
 17.     E     -
 18.     D     -
 19.     B     -
 20.     B     -
 21.     B     -
 22.     C     -
 23.     B     -
 24.     E     -
 25.     C     -
 26.     C     -
 27.     A     -
 28.     C     -
 29.     E     -
 30.     B     -

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !