Finansal yönetim Çıkmış Sorular

1) İşletmelerde hazırlanan bütçelerin bir ana bütçede birleştirilmesi hangi ilkeyi ifade eder?

Y: Birlik ilkesi

2)Projelerle ilgili risk hesaplamalarının yapılabilmesi için her şeyden önce hangisinin belirlenmesi gerekir?

Y: Olasılık dağılımı

3)Beklenen Getiri Gerçek Olasılıklar(%)

1.000 50

2.000 25

3.000 25

Bu bilgilere göre projenin beklenen getirisi ne kadardır?

Y: 1.750

4)Kiralamayla ilgili hangisi yanlıştır?

Y: Kiracı dönem sonunda hurda değerden yararlanır

5)Vergi oranı % 50 olduğunda % 70 faizli banka kredisinin gerçek maliyeti % kaçtır?

Y: 35

6)Kişi yada kurumların yararlanacağı para, fon yada sermayenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Y: Finans

7)Bileşik faizle ilgili soru tam hatırlamıyorum ama beş yıllığına şeklindeydi değil mi?

Y: 1526

8)Kendiliğinden oluşan kredi hangisidir?

Y: Ticari kredi

9)Hazine garantili fon aşağıdakilerden hangisidir?

Y: E Tipi Fon

10) Aşağıdakilerden hangisi sabit gider arasında yer almaz?

Y: hammadde

11)Birleşik kaldıraç derecesi 3, faaliyet kaldıraç derecesi 2 olan işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaçtır?

Y: 6

12)Sürekli çalışma sermayesi

13)Nakitle ilgili bir soru vardı

14)Yarı mamul bulundurmanın faydası

15)3/10 net 30 şeklinde satış koşulunun ifadesi hangisidir?
Y: 30 gün vadeli alacak 10 gün içinde ödenirse yüzde 3 peşin iskontosu yapılacaktır
16)Yatırımın faydalı üretimde bulunabileceği süreye ne denir?

Y: Ekonomik ömür

17)Kendiliğinden oluşan kredi aşağıdakilerden hangisidir?

Y: Ticari Kredi

1Güvenceli tahvil sorusu

19)İşletmenin toplam öz kaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değere ne denir?

Y: Defter değeri

20) Hatır senetleri

21) Standart sapmayla ilgili bir soru

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !